znów

znowu miewam piękne sny

beam from eye

~~~~~~~~~~~~bob fontenot

u

u